ความเชื่อเรื่อง อาถรรพ์ วันศุกร์ 13

ความเชื่อเรื่อง อาถรรพ์ วันศุกร์ 13 ความเชื่อเรื่อง วันศุกร์ที่ 13 วันแห่งอาถรรพ์ ของชาวฝรั่ง และ ชาวคริสต์ เพราะเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน หลังจากที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกทั้ง 12 คน จึงเชื่อว่าวันศุกร์ที่ 13 นี้ มักจะเกิดเรื่องร้าย ๆ ตลอด อุบัติเหตุจากอาถรรพ์ วันศุกร์ที่ 13 นี้ได้การเปรียบเทียบข้อมูลจากอุบัติเหตุระหว่างวันศุกร์อื่นๆ กับวันศุกร์ที่ 13 นั้น แตกต่างกันอย่างมาก โดยผู้ประสบอุบัติเหตุจะมากกว่าวันศุกร์อื่น ๆ ถึง 50 กว่าเปอร์เซ็นเลยทีเดียว ตำนาน 13 คนบนโต๊ะอาหาร ตำนานเล่าว่า ถ้าหากมีคนทานข้าวร่วมกันบนโต๊ะอาหาร 13 คน ถือเป็นลางร้าย คนใดคนหนึ่งในนั้นจะต้องตายภายในช่วงเวลา 1 ปี หลังจากนั้น โดยความเชื่อนี้อ้างจาก เดอะ ลาสต์ ซัพเปอร์ (อาหารค่ำมื้อสุดท้าย) ที่พระเยซูคริสต์ทรงเสวยพระกระยาหารร่วมกับคน 12 คน และพระองค์ก็สวรรคตหลังจากนั้นไม่นาน ประเทศไทย กับความเชื่อ ศุกร์ 13 มาถึงฝั่งประเทศไทยบ้าง […]

Continue reading »